#

KJF Broker Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje o firmie

KJF Broker działa na rynku gorzowskim już od 1999 roku. Stała rozbudowa portfela klientów w kolejnych latach spowodowała iż w roku 2003 podjęliśmy decyzję o uruchomieniu oddziału w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi gorzowscy pracownicy obsługują na miejscu ubezpieczenia majątku komunalnego miasta Gorzowa, wszystkich spółek komunalnych, szkolnictwa oraz ubezpieczenia pracownicze tych podmiotów. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ważnych wydarzeniach miasta i regionu gorzowskiego m.in. corocznie jesteśmy głównym sponsorem "Dni Gorzowa".

Pracownicy oddziału w Gorzowie:

Krzysztof Szlachtowski - Kierownik oddziału, Broker ubezpieczeniowy
Anna Pioterek - Broker ubezpieczeniowy


Kontakt

Dane teleadresowe

KJF Broker Sp. z o.o.

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. gen. Sikorskiego 106
66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: gorzow@kjf.pl

tel:  +48 95 7201117
fax: +48 95 7836922

Mapa dojazdowa

Formularz kontaktowy