#

Firma KJF Broker Sp. z o.o. została laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług


„NAJLEPSZE W POLSCE”

„THE BEST IN POLAND”


za wysoki profesjonalizm, solidność i perfekcję w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w 20-rocznicę działalności.

#

Historia firmy

Naszą działalność rozpoczęliśmy jako agencja ubezpieczeniowa w 1992 roku. Początek lat dziewięćdziesiątych był dla polskiego rynku ubezpieczeniowego czasem wielkich zmian. Sprawy dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego nie miały wówczas odrębnych regulacji prawnych. Współpraca agencji ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń cechowała się dużą dowolnością. Dopiero wprowadzenie w 1995 roku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej rozdziału dotyczącego pośrednictwa ubezpieczeniowego znacząco zmieniło zasady współpracy. w tych latach unormowana została na polskim rynku instytucja brokera ubezpieczeniowego. Postanowiliśmy wykorzystać tę możliwość. w sierpniu 1997 roku otrzymaliśmy zezwolenie PUNU numer 196 na prowadzenie działalności brokerskiej i utworzyliśmy firmę pod nazwą KJF BROKER. Jesteśmy członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarczej Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Od początku działalności KJF Broker prowadził działalność na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Rodzinny charakter firmy ma wiele atutów spośród których najważniejszym jest szybkość podejmowania decyzji. Rozwój firmy spowodował jednak, że w styczniu 2007 roku obok KJF Broker utworzyliśmy nową firmę działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą KJF BROKER Sp. z o.o.

10 lat naszej działalności przyniosły znaczący przyrost klientów jak również wzrost przypisu składki. Doświadczenie, nowatorskie podejście do zabezpieczenia majątku naszych klientów oraz przyszłości ich pracowników pozwala nam plasować się w czołówce polskich firm pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Rok 1998 był dla grupy KJF rokiem znaczącego rozwoju. Właśnie wtedy rozpoczęliśmy współpracę ze Skoda Auto Polska S.A. w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla samochodów tej marki. To przedsięwzięcie wiązało się z koniecznością utworzenia ponad 100 punktów dystrybucji ubezpieczeń w całej Polsce i profesjonalnej koordynacji ich działań. Właśnie w związku z obsługą dużych programów ubezpieczeniowych postanowiliśmy w sposób znaczący zainwestować w programy i systemy informatyczne do ich obsługi.

W tym samym roku rozpoczęliśmy współpracę z miastem Gorzów Wielkopolski w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej. Na podstawie podpisanych porozumień z Zarządem Miasta Gorzowa i Zarządami spółek komunalnych obsługujemy cały majątek i mienie tych podmiotów oraz ubezpieczenia pracownicze. Skala tego programu spowodowała, że w roku 2002 utworzyliśmy w Gorzowie Wielkopolskim oddział KJF Broker.

Za zaszczyt poczytujemy sobie obsługę tak znaczących podmiotów jak Akademia Medyczna w Poznaniu - obecnie Uniwersytet Medyczny - (od 1998 roku), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 1999 roku).

Skala prowadzonej przez KJF Broker działalności wymaga od nas odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez prawo sumę gwarancyjną. Jakość świadczonych przez nas usług doradztwa ubezpieczeniowego traktujemy priorytetowo. Szczególny nacisk kładziemy zarówno na profesjonalizm przygotowywanych przez nas programów ubezpieczeniowych jak i na jakość obsługi. Aby sprostać tym zadaniom utworzyliśmy KJF SYSTEMY Sp. z.o.o - spółkę informatyczną, która zajmuje się m.in. tworzeniem specjalistycznych na rynku programów do obsługi agencji ubezpieczeniowych i biur brokerskich.

Na jakość i sposób prowadzonej obsługi kluczowy wpływ mają nasi Klienci. To oni wyznaczają potrzeby i kierunki naszych działań. To dla nich tworzymy indywidualne programy ubezpieczeniowe starając się spełnić ich oczekiwania w tym zakresie. z każdym rokiem powiększamy ich grono.

Wartość obsługiwanego przez grupę KJF majątku przekracza pięć miliardów złotych. Dynamicznie się rozwijamy. w styczniu 2007 roku zakończyliśmy inwestycję związaną z budową nowej siedziby przy ul. Rolnej 7/7A w Poznaniu. Wszystkich klientów zapraszamy do naszego nowego biurowca.


Zarząd spółki

Jerzy Figlewski
Prezes Zarządu
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Długoletni dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. W latach 1990-1991 członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Założyciel i właściciel w 1992 roku agencji ubezpieczeniowej. Od 1997 roku broker ubezpieczeniowy (w tym samym roku uprawnienia brokerskie). Założyciel i właściciel KJF Broker. Od 2006 roku prezes zarządu i główny udziałowiec KJF Broker Sp. z o.o. Uczestnik szkoleń z zakresu ubezpieczeń w Polsce i zagranicą.
Bartosz Horowski
Wiceprezes zarządu
W KJF Broker odpowiada za ubezpieczenia majątkowe. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W branży ubezpieczeniowej od 1999 roku. Uprawnienia brokerskie uzyskał w 2000 roku Od początku pracy zawodowej związany z KJF Broker. W 2005 roku został dyrektorem zarządzającym a od 2006 roku - wiceprezes zarządu KJF Broker Sp. z o.o. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie ubezpieczeń.

Pracownicy

Siłę każdej firmy stanowią pracownicy. Zespół KJF Broker to ludzie młodzi i wykształceni. Naszą dewizą w pracy jest pełne zaufanie i zaangażowanie. Różnorodność ukończonych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych daje możliwość swobodnego poruszania się w wielu branżach i dziedzinach.

W KJF Broker zostały wypracowane własne, bardzo skuteczne metody doboru wykwalifikowanej kadry. Ludzie, którzy do nas przychodzą wiążą się z firmą na długie lata. Dzieje się tak, gdyż atmosfera, warunki pracy i możliwość rozwoju zawodowego są dobrze oceniane przez pracowników oraz firmy współpracujące.

Bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Jest to niezbędne zważywszy na fakt, że zmiany w przepisach regulujących ubezpieczenia, nowatorskich rozwiązaniach produktów są w zasadzie permanentne. Dlatego wszyscy nasi pracownicy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych seminariach i szkoleniach organizowanych na potrzeby firmy. Obecnie zatrudniamy 10 pracowników etatowych. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie a 6 osób posiada uprawnienia brokerskie.


Informacje rejestrowe

KJF Broker Sp. z o.o.
ul. Rolna 7/7A
61-513 Poznań
NIP PL7831621820
REGON 300419296
KRS 0000271458