#

KJF Broker

Platforma Brokerska

W ramach zarządzania umowami ubezpieczenia oferujemy platformę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z uwagi na fakt posiadania własnego zespołu programistów, którzy są autorami tego narzędzia, w bardzo sprawny sposób jesteśmy w stanie dopasować platformę do wymogów zgłaszanych przez Zarząd. Różnorodna specyfika działalność poszczególnych podmiotów powoduje, że zapotrzebowanie na modyfikacje może dotyczyć różnych funkcjonalności.

Posiadanie własnego zespołu IT zapewnia szybkie i indywidualne podejście do wprowadzania zmian i rozszerzania funkcjonalności platformy, a wszystko to odbywa się w ramach podstawowej obsługi brokerskiej.

Platforma Brokerska jest:

 • Narzędziem codziennej pracy
 • Narzędziem do komunikacji i wymiany informacji
 • Narzędziem monitorującym i wspomagającym
 • Narzędziem automatyzującym procesy obiegu dokumentów

#

Najważniejsze cechy Platformy Brokerskiej:

 • Dostęp dla Klientów w ramach podstawowej obsługi brokerskiej
 • Bezpieczeństwo
 • Ewidencja dokumentów i danych
 • Centrum wymiany informacji
 • Wyszukiwanie informacji
 • Łatwy dostęp
 • Elastyczność
 • Otwartość - wymiana informacji z systemami zewnętrznymi#