#

Wydarzenia

16 cze 2010, 15:32
W nowym miejscu i w nowej formule w dniach 27-29 maja odbył się XIII Kongres Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Tym razem obradowaliśmy w pięknie położonym hotelu OSSA koło Rawy Mazowieckiej. Czy sentyment do Mikołajek został przełamany? Pokaże czas. Zarząd KJF Broker w składzie: Prezes Jerzy Figlewski i wiceprezesi Andrzej Silski i Bartosz Horowski jak zawsze czynnie uczestniczył w Kongresie. Nowa koncepcja polegająca na rezygnacji z niektórych dotychczas popularnych pozycji jak: spotkania dyskusyjne z ubezpieczycielami czy prezentowanie się ubezpieczycieli na stoiskach spowodowała przede wszystkim to, że wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w dyskusjach panelowych organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w głównej sali kongresowej. Frekwencja na tych panelach była imponująca i z tego też powodu należy uznać, że zaproponowana nowa formuła osiągnęła zamierzone cele