#

W dniu 7-8 listopada br. na zaproszenie Dyrekcji i pracowników Pionu Klienta Korporacyjnego PZU SA w Oddziałach Regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie pracownicy naszej firmy brali udział w jesiennym spotkaniu z Brokerami. Spotkanie odbyło się w Hotelu Havet w Dźwirzynie.

Podczas spotkania w pierwszej części merytorycznego panelu szkoleniowego mowa była o odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz za podwykonawcę w praktyce ubezpieczeniowej. Druga część szkolenia poruszała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych.

Podczas wieczornych spotkań oraz rozmów pracownicy naszej firmy mieli okazje wymienić swoje spostrzeżenia oraz poglądy dotyczące wzajemnej współpracy dotyczącej obsługi brokerskiej naszych klientów lokujących swoje ryzyka w PZU SA.